Hyresgäster

Här kan du läsa mer om våra hyresgäster. Klicka på ett företagsnamn så får du ta del av deras verksamhetsbeskrivning. Det företag som har lämnat mer information är markerade med ett ”+”.

   BK Konsult AB

   Bosumhus Sverige AB

   Coast Konsult & Rekrytering AB

+ Cover and Move AB

Cover and Move – handlar om lagarbete. Den ene täcker för den andre när den förflyttar sig, sen vice versa. Att hitta sätt att arbeta tillsammans, kommunicera med och stödja varandra, är nödvändigt för att fullborda uppdraget.
Cover and Move AB kan hjälpa ditt team att hitta sitt bästa lagarbete. Att få alla delar i teamet att förstå det övergripande målet och att bidra till att uppnå det.
Cover and Move erbjuder konsulttjänster och strategisk rådgivning inom tre områden; ledarskap; digitalisering och media. Kunder är små och stora företag, såväl som offentlig sektor. Coaching erbjuds även på individnivå. Läs mer på vår hemsida


   Dacapo AB

   Danske Bank

   Letech AB

   Liisa Entrémattor AB

   Maleryd Fastigheter

   Meridio Utveckling AB

   NW Event AB

   Pickering Interfaces AB

   POTENTIAL.VBG AB

+ Processpumpar AB

Vi på Processpumpar förser den svenska marknaden med allt från enkla till kvalificerade pumpar inklusive kompletta systemlösningar. Vi samarbetar med flera världsledande pumpföretag som har lång erfarenhet och erbjuder smartare pumplösningar inom process, kraftvärme samt vatten- och avloppsteknik.

Besök vår hemsida här


   TEK Kompetens IUC Halland

   Wallenbeck & Ljungberg AB

   Wästerhav Fastighetsmäkleri AB