Kopiering

Kopieringsmaskin finns placerad i början av korridoren. Varje hyresgäst står för eget papper.